Najważniejsze nagrody zespołowe

 • 1988 – Złota Jodła za spektakl Co gdzie – Ogólnopolski Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej, Kielce
 • 1989 – Nagroda główna za spektakl Wiwisekcja – OFTA’89
 • 1989 – Nagroda centralna w konkursie Bliżej teatru Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Teatralnej, Kraków
 • 1992 – Złota maska nagroda ministra Kultury i Sztuki za spektakl Ceremonie – Ogólnopolskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży, Poznań
 • 1995 – Udział w European Youth Theatre Encownter i Światowym Kongresie Teatrów w Ankarze, z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów Dzieci i Młodzieży ASSITEJ
 • 1997 – Nagroda ministra Edukacji Narodowej za spektakl Plac Merkurego – Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych, Poznań
 • 1997 – Nagroda Specjalna ASSITEJ za spektakl Plac Merkurego – Międzynarodowy Festiwal im. J.Korczaka, Warszawa
 • 1999 – Złota Maska, Nagroda Ministra Kultury i Sztuki oraz Nagroda TVP Programu 1 za spektakl Realium abstrakcji – Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych, Poznań
 • 2001 – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za spektakl Korowody – Ogólnopolskie Forum Teatrów Młodzieżowych, Poznań
 • 2005 – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za spektakl Lizystrate – Ogólnopolskie Forum Teatrów Młodzieżowych, Poznań
 • 2007 – Nagroda SpecjalnaNagroda Prezydenta Poznania za spektakl Poczekalnia – Ogólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych – Scena Młodzieżowa, Poznań
 • 2009 – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za spektakl Ósmy Dzień StworzeniaOgólnopolskie Forum Teatrów Szkolnych – Scena Młodzieżowa, Poznań
 • 2013 – II Nagroda w Wojewódzkich Prezentacjach Teatrów Młodzieżowych za spektakl Modlitwa Korczaka
 • 2015 – I Nagroda w Wojewódzkich Prezentacjach Teatrów Młodzieżowych za: teatralność, warsztat aktorski i wybór tekstów oraz za autorską muzykę w spektaklu Satanella.
 • 2015 – Medal Prezydenta Miasta Lublin dla Teatru Panopticum
 • 2019 – II Nagroda w 42. Wojewódzkich Prezentacjach Teatrów Młodzieżowych za: wysoki poziom artystyczny, zespołowość oraz walory muzyczne w spektaklu Buziaki.

Nagrody indywidualne dla Mieczysława Wojtasa

 • 1989 – Nagroda centralna przyznana przez Zarząd główny Towarzystwa Kultury Teatralnej
 • 1993 – Nagroda główna Ministra Kultury i Sztuki
 • 1993 – Nagroda teatralna Prezydenta Miasta Lublina
 • 1994 – Tytuł Instruktor Roku przyznany przez Zarząd główny Towarzystwa Kultury Teatralnej
 • 1995 – Nagroda specjalna TVP 1
 • 1996 – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
 • 1998 – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
 • 1999 – Nagroda Ministra kultury i Sztuki
 • 1999 – Nagroda teatralna Prezydenta Miasta Lublina
 • 1999 – Nagroda lubelskiego Kuratora Oświaty
 • 2000 – Tytuł Instruktor Roku przyznany przez Zarząd główny Towarzystwa Kultury Teatralnej i MEN
 • 2000 – Nagroda teatralna Prezydenta Miasta Lublina
 • 2001 – Nagroda Międzynarodowej Organizacji Teatralnej  ASSITEJ za całokształt pracy artystycznej – Warszawa
 • 2006 – Nagroda teatralna Prezydenta Miasta Lublina
 • 2007 – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
 • 2007 – Nagroda Rady Młodzieżowej Miasta Lublin
 • 2008 – Nagroda Prezydenta Miasta Lublina za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury
 • 2008 – Nagroda teatralna Prezydenta Miasta Lublina
 • 2009 – Nagroda Wielkopolskiego Kuratora Oświaty za wieloletnią wyróżniającą się pracę teatralną z młodzieżą
 • 2009 – Medal Prezydenta Miasta Lublin za wybitne zasługi dla miasta w dziedzinie teatru
 • 2015 – Nagroda Prezydenta Miasta Lublin
 • 2017 – Odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • 2017 – Medal 700-lecia Miasta Lublin
 • 2021 – Medal Zasłużony dla Miasta Lublin

Pozostałe nagrody indywidualne

 • 1995 – Piotr Ozga, Pokój – Nagroda Teatru Polskiego w Poznaniu
 • 1995 – Artur Balwicki, Pokój – Nagroda Teatru Polskiego w Poznaniu
 • 1997 – Patryk Boroń, Plac Merkurego – Nagroda Teatru Polskiego w Poznaniu
 • 1999 – Monika Obara, Realium abstrakcji – Nagroda Teatru Polskiego w Poznaniu
 • 2002 – Grand Prix dla Michała Zawiślaka – Ogólnopolski Przegląd Fragm. Dzieł Williama Szekspira w języku angielskim, Lublin
 • 2003 – Grand Prix dla Marcina Gapskiego – Ogólnopolski Przegląd Fragm. Dzieł Williama Szekspira  w języku angielskim, Lublin
 • 2004 – Grand Prix dla Magdaleny Gorgol – Ogólnopolski Przegląd Fragm. Dzieł Williama Szekspira w języku angielskim, Lublin
 • 2008 – Jan Tuźnik, Ósmy Dzień Stworzenia – jedyna nagroda aktorska przyznana podczas XXXI Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych w Lublinie
 • 2009 – Grand Prix dla Aleksandry Cygan – Ogólnopolski Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare’a w języku angielskim
 • 2011 – Agata Klepka – wyróżnienie podczas XXXIV Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych w Lublinie
 • 2015 – Jarosław Witkowski – Medal Prezydenta Miasta Lublin
 • 2015 – Włodzimierz Kukawski – Nagroda Prezydenta Miasta Lublin
 • 2015 – Piotr Tesarowicz – Nagroda Prezydenta Miasta Lublin
 • 2019 – Rozalia Sawa – wyróżnienie podczas 42. Wojewódzkich Prezentacjach Teatrów Młodzieżowych za wyrazistość postaci w spektaklu Buziaki.
 • 2021 – Piotr Tesarowicz – Medal Prezydenta Miasta Lublin
 • 2022 – Marcel Ulewicz – Główna Nagroda – XXIV Ogólnopolski Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim – za ciekawą formę synchronicznego budowania charakterów postaci scenicznych Króla i Heleny w miniaturze teatralnej “ALL’S WELL THAT ENDS WELL” opracowanej samodzielnie.