• Premiera: 10 maja 2012r. godz.13:30, MDK „Pod Akacją”, ul. Grodzka 11
  • Scenariusz i reżyseria:  Mieczysław Wojtas
  • Muzyka i przygotowanie wokalne:  Piotr Tesarowicz
  • Nagrody: w kwietniu 2013 r. spektakl „Modlitwa Korczaka” otrzymał II Nagrodę w Wojewódzkich Prezentacjach Teatrów Młodzieżowych

Modlitwa Korczaka jest teatralną inscenizacją myśli Janusza Korczaka oraz tekstów współczesnych autorów polskich, ukazujących w groteskowej formie obraz szkoły i wychowania, zrealizowaną w ramach obchodów roku Janusza Korczaka.

W spektaklu korczakowska wizja wychowania i jego walka o prawa dziecka zostały skonfrontowane z obrazem szkoły jakiej nie lubimy i do jakiej nie chcielibyśmy uczęszczać.

„Modlitwa Korczaka” powstała przy twórczym zaangażowaniu całej grupy debiutanckiej Panopticum, liczącej 17 osób.