• scenariusz: Mieczysław Wojtas, w oparciu o wybrane fragmenty poematu satyrycznego Juliana Tuwima „Bal w Operze” oraz teksty Witolda Gombrowicza i innych autorów współczesnych.
  • reżyseria: Mieczysław Wojtas
  • muzyka i przygotowanie wokalne: Piotr Tesarowicz
  • obsada: Diana Grzeszek, Jan Cupiał, Igor Ciechoński, Eliza Gawrjołek, Kaja Grzybowska, Paweł Bednarczyk, Maciej Jaszczyński, Marlena Jonasz, Kamila Janik, Karolina Jankowska, Marcin Lipski, Oskar Rybaczek

Spektakl osnuty na poetyckiej kanwie wybranych utworów Juliana Tuwima i Witolda Gombrowicza oraz muzyce Piotra Tesarowicza skomponowanej z dużym wyczuciem i literacką wrażliwością, ukazuje satyryczną wizję społeczeństwa odczłowieczonego, goniącego za zabawą, pieniądzem, seksem i obżarstwem. Ta karykaturalna, groteskowa hiperbola ma dodatkowo wymiar katastroficzny, bowiem zepsucie moralne nieuchronnie prowadzi do zagłady i samounicestwienia. Nieuświadomioną przez bohaterów spektaklu realną, wręcz kosmiczną katastrofę zapowiada już pierwsza scena w apokaliptycznym proroctwie typu starotestamentowego i tajemnicza postać Archikratora przewijająca się przez wszystkie sceny, aby ostatecznie zatriumfować w finale tego przedziwnego karnawału. Symboliczny i niezwykle sugestywny bal gromadzi galerię barwnych, a zarazem dramatycznych ludzkich typów; od notabli i bogaczy do pijaczków, oszustów i peryferii społecznej egzystencji. Wszyscy owładnięci szaleńczym transem i bełkotem nie dostrzegają nadchodzącej katastrofy, mimo ostrzeżeń postępowego Mistrza. Metafizyczną aurę spektaklu, dodatkowo podkreślają zbiorowy wokal i klimatyczna muzyka. Młodzi aktorzy Panopticum z determinacją i odwagą próbują sprostać trudnemu teatralnemu zadaniu, dążąc do artystycznego oddania obrazu świata przez nich wyobrażonego i scenicznie ukształtowanego.