|||

Czas poetów się zaczął – okolicznościowa inscenizacja Teatru Panopticum

Okolicznościową inscenizację Czas poetów się zaczął Teatr Panopticum wykonał podczas
Gali Jubileuszowej dziewięćdziesięciolecia Związku Literatów Polskich, 20 września 2023 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie.

  • scenariusz: Agnieszka – Monika Polak
  • reżyseria: Mieczysław Wojtas
  • muzyka i przygotowanie wokalne: Piotr Tesarowicz

Teatr Panopticum został zaproszony do udziału w uroczystości jubileuszowej Związku Literatów Polskich przygotowując na tę okazję specjalną inscenizację teatralną Czas poetów się zaczął nawiązującą do wydarzeń z roku 1932, kiedy to Józef Czechowicz powołał w Lublinie Związek Literatów Polskich.

Inscenizacja wymagała od młodych aktorów dużych umiejętności scenicznych w oddaniu klimatu tamtych czasów i wiarygodnego wcielenia się w postaci poetów i pisarzy obecnych wówczas na tym wydarzeniu. W drugiej części naszego występu zostały wykonane cztery utwory poetów, którzy pamiętnej daty 1932 roku brali udział w założeniu ZLP. Utwory zostały zinterpretowane wokalnie przez Natalię Dyjak i Emilię Marzec do autorskiej muzyki Piotra Tesarowicza.

Młodzież spisała się zaskakująco pięknie, oddając cały zasób swoich emocji, wyobraźni i wrażliwości, czego dowodem były wielkie owacje dostojnych gości i niekończące się po występie pochwały za pomysł i wykonanie młodych artystów. Wszystkie te zachwyty wyrażane były podczas poczęstunku, w którym uczestniczyli nie tylko poeci i środowisko kultury ale też najwyższe władze miejskie i wojewódzkie oraz politycy.

Podobne wiadomości