|

Szczęśliwe dni dla Panopticum w Poznaniu

Teatr Panopticum z Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie wrócił z Poznania z XIV Ogólnopolskiego Forum Teatrów Szkolnych „Scena Młodzieżowa” ponownie z nagrodami. W 28-letniej historii Forum teatr Panopticum nie brał udziału tylko jeden raz i nie zdarzyło się nigdy aby wrócił do Lublina bez nagrody.

Poznańskie Forum – to najbardziej prestiżowa konkursowa impreza teatralna dla młodzieży w Polsce, która odbywa się co dwa lata, poprzedzona wcześniejszymi eliminacjami wojewódzkimi. Każde województwo może reprezentować tylko jeden najlepszy teatr wyłoniony w drodze przeglądu konkursowego. Wszystkie uczestniczące w Forum teatry są więc już laureatami. Głównym organizatorem imprezy jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, w jury zasiadają znani w środowisku teatralnym specjaliści (reżyserzy, aktorzy, scenografowie, teatrolodzy, kompozytorzy i choreografowie), a gośćmi Forum bywają wielkie osobowości polskiego teatru. Prezentacje konkursowe odbywają się od wielu lat w Teatrze Nowym lub Polskim i towarzyszą im warsztaty teatralne, dyskusje o teatrze tzw. Forum na Forum, spektakle zawodowe oraz spotkania ze znanymi ludźmi teatru. Teatr Panopticum zdobył na Forum dwie Złote Maski,dwie nagrody TVP 1, dwie nagrody Ministra Kultury, nagrody specjalne i aż sześć nagród Ministra Edukacji Narodowej.

W tym roku Forum Teatrów Szkolnych odbywało się w okresie 15-19 lutego. Teatr Panopticum otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za czytelność przekazu i sprawność wykonawców w trudnej formie poetyckiej śpiewogry w spektaklu Ósmy Dzień Stworzenia oraz nagrodę przewodniczącego jury, reżysera Piotra Kruszczyńskiego przyznaną w formie symbolicznej maski. Za wieloletnią wyróżniającą się pracę teatralną z młodzieżą nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty otrzymał szef i reżyser Panopticum, Mieczysław Wojtas. Jedyną nagrodę za plakat teatralny przyznano również Teatrowi Panopticum. Autorem plakatu jest Mariusz Stryjecki, artysta plastyk, nauczyciel MDK. Przedstawiony w Poznaniu spektakl festiwalowa publiczność nagrodziła owacjami na stojąco, a zespół musiał wychodzić na scenę aż cztery razy. W kuluarowych rozmowach podkreślano profesjonalizm wykonania, walory muzyczne i wokalne, zamkniętą kompozycję spektaklu oraz jego groteskowo-liryczny klimat. Muzyka, specjalnie skomponowana do tego spektaklu przez uzdolnionego kompozytora Piotra Tesarowicza, stała się przedmiotem dyskusji, wielu wzruszeń i zachwytów. Twórcy i wykonawcy Ósmego Dnia Stworzenia nieustannie przyjmowali pochwały i gratulacje.

Podobne wiadomości