|||

„Czas Nadziei”

To tytuł specjalnego programu poetycko-muzycznego zrealizowanego przez Teatr Panopticum na okoliczność otwarcia Wigilii Starego Miasta.

Program został zaprezentowany w niedzielę 21 grudnia 2008r. w Szopce Bożego Narodzenia na Placu Po Farze w obecności prezydenta Lublina Adama Wasilewskiego oraz arcybiskupa Józefa Życińskiego. Występ bardzo się podobał zarówno władzom miasta jak i zgromadzonej tłumnie na placu publiczności. Arcybiskup  podkreślał akcenty polskie i ogólnoludzkie w przesłaniu prezentowanego spektaklu.

Scenariusz opracował i program wyreżyserował Mieczysław Wojtas, a klimatyczną muzykę skomponował Piotr Tesarowicz.

Soliści: Julia Sobiesiak, Anna Skawińska, Patryk Kawa.

Wykonawcy: Karolina Brygoła, Katarzyna Szczodrowska, Joanna Kleparska,  Małgorzata Saniak, Michał Jóźwik, Bartosz Spust, Szymon Marciniak, Wojciech Marcinkowski, Tomasz Stefanowicz i gościnnie Jan Tuźnik. Wokalnie wspomagali debiutanci.

Autorzy zdjęć: Piotr Brzozowski i Karolina Michajłow z pracowni fotografii Anny Chowaniec, MDK „Pod Akacją”.

Podobne wiadomości