|||

Teatr z życia wzięty. Panopticum o młodzieży dla młodzieży

Teatr Panopticum MDK „Pod Akacją” został zaproszony przez Fundację „Dobre Perspektywy” do współrealizacji kilkuetapowego, edukacyjnego projektu teatralnego skierowanego do młodzieży.

Pierwszy etap odbył się w miniony piątek 16 lutego 2024 roku w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku i obejmował:

  • Kilkugodzinne warsztaty teatralne dla zainteresowanych licealistów prowadzone przez Oskara Rybaczka, byłego uczestnika Panopticum, a obecnie aktora filmowego i teatralnego.
  • Prezentację spektaklu „Horror licealny” dla młodzieży z liceów ogólnokształcących w Świdniku w wykonaniu Teatru Panopticum wg scenariusza Piotra Zaremby, w reżyserii Mieczysława Wojtasa z muzyką Piotra Tesarowicza.
  • Dyskusję problemową inspirowaną tematyką i przesłaniem obejrzanego spektaklu.

Młodzież w wypełnionej po brzegi sali widowiskowej MOK siedziała nawet na schodkach widowni oraz zajmowała każdą wolną powierzchnię sali, co oczywiście było w całkowitej niezgodzie 😀 z zasadami BHP. Nie był to spęd młodzieży ale prawdziwe, aktywne uczestnictwo w wydarzeniu. Świadczyły o tym żywy i refleksyjny odbiór spektaklu i fakt, że po spektaklu nikt nie opuścił widowni, oczekując na wspólny dyskusyjny dialog. Ten okazał się nieoczekiwanie owocny, emocjonalny i podejmujący ważne dla młodzieży problemy. Spektakl najwyraźniej zainspirował młodych dyskutantów do przeniesienia spraw poruszonych w przedstawieniu na teren własnych szkolnych środowisk i wywołał spontaniczną, mądrą dyskusję o relacjach w grupach rówieśniczych, o relacjach z nauczycielami oraz konfliktach rodzinnych. Młodzież chętnie wypowiadała się o problemach wykluczenia, niezrozumienia, hejtu i agresji, które dzieją się na ich oczach i które znają z własnych doświadczeń.

Aktorzy Teatru Panopticum nie spodziewali się, że zostaną wciągnięci do aż tak zaangażowanej rozmowy, która później przerodziła się w refleksyjną i artystyczną analizę obejrzanego spektaklu.

„Horror licealny”, mimo dwuletniej już obecności w repertuarze Panopticum – teraz w zmienionej i uzupełnionej obsadzie – ciągle przyciąga młodą publiczność i wywołuje żywe emocje.

Dla takich chwil i takiej widowni warto tworzyć teatr, który wnika w życie i z życia się rodzi.

Podobne wiadomości