Przesłuchania już za nami

W oczekiwaniu na wyniki tegorocznych przesłuchań prezentujemy garść zestawień statystycznych.

Pośród nadesłanych zgłoszeń najliczniej reprezentowaną grupą wiekową były osoby szesnastoletnie – 27%. Za nimi plasują się piętnastolatki wynikiem 23%. Miejsce trzecie należy do osób czternastoletnich, a było ich 18%.

Dwa najpopularniejsze imiona to Anna (14%) i Małgorzata (9%).

Przytłaczająca większość kandydatów (86%) uczy się w liceach ogólnokształcących. A dwóch najpopularniejszych patronów to Hetman Jan Zamoyski i św. Stanisław Kostka – ex aequo 14%.

Jak zwykle dziewczęta stanowiły większość – było ich 86%. Czyli tylko 14% chłopców.

Podobne wiadomości