Piotr Denisiuk

||

Panopticum ponownie w Londynie

Już 16 czerwca, w ramach kontynuacji międzynarodowego projektu teatralno-ekologicznego Message in a Bottle rozpoczętego jesienią 2011 roku, na okres dwóch tygodni wyjedzie do Londynu troje kolejnych uczestników Teatru Panopticum. W działaniach festiwalowych wezmą udział: Anna Krajewska, Evert von Olst i Piotr Denisiuk. Szerzej o charakterze działań artystycznych w Londynie poinformujemy po powrocie naszych uczestników, a tymczasem życzymy im powodzenia w jak najlepszym reprezentowaniu Polski i Lublina na międzynarodowym forum. Koordynatorem…

||

Panopticum w Londynie – „Message in a bottle”

Teatr Panopticum został zaproszony przez Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie do udziału w międzynarodowym projekcie teatralno – ekologicznym realizowanym długofalowo od jesieni 2011r. do końca 2012r., a może i dłużej. Głównym tematem projektu jest woda — jako niezbędny składnik naszego życia, ale też woda obecna w tradycji i kulturze narodów świata. Ośrodek Brama Grodzka jest głównym organizatorem projektu i odpowiedzialnym za jego realizację ze strony polskiej i zainicjował…

||

Zespół debiutantów Teatru Panopticum 2011

Lista nr 1 1. Aleksandra Korzunowicz 2. Joanna Klimczak 3. Iga Kozioł 4. Oskar Stąchor 5. Zuzanna Brewczak 6. Piotr Denisiuk 7. Anna Krajewska 8. Karolina Jankowska 9. Weronika Gołębiowska 10. Bartek Wrona 11. Katarzyna Szumiło 12. Piotr Wesołowski Osoby znajdujące się na liście nr 1 zostały przyjęte do zespołu debiutantów Teatru Panopticum. Zajęcia rozpoczynają się 8. września (czwartek)…