• premiera: 2009.10.17, Chatka Żaka (spektakl przedpremierowy odbył się 6 czerwca 2009 w Noc Kultury w MDK „Pod Akacją”)
  • scenariusz: Mieczysław Wojtas w oparciu o teksty Artura Pałygi, Magdy Fertacz i Ewy Lipskiej
  • reżyseia: Mieczysław Wojtas
  • muzyka: Piotr Tesarowicz
  • obsada premierowa: Michał Jóźwik, Małgorzata Saniak, Tomasz Stefanowicz, Aleksandra Cygan, Łukasz Ściuk, Katarzyna Szczodrowska, Filip Janicki, Joanna Kleparska, Bartosz Spust, Anna Skawińska, Aleksandra Kwiecień, Szymon Marciniak.
  • aktualna obsada: Agata Bartłomiejczyk, Agnieszka Bielecka, Filip Janicki, Michał Jóźwik, Agata Klepka, Aleksandra Kwiecień, Jakub Ludwicki, Szymon Marciniak, Małgorzata Saniak, Bartosz Spust, Tomasz Stefanowicz, Bartłomiej Wiater.

Spektakl podejmuje problemy relacji rodzinnych głównie na płaszczyźnie ojciec-syn oraz analizuje współczesną sytuację związaną z emigracją zarobkową. Podjęty problem nasuwa pytanie: na ile rodzina jako „wartość nadrzędna” decyduje o konkretnych wyborach, powściąga egocentryzm,organizuje czas,kształtuje postawy, podporządkowuje cele, zadania i marzenia, a na ile jest jedynie odziedziczonym przez nas w spadku reliktem przeszłości, bezrefleksyjnie konserwowanym.

Teatralną rzeczywistość nowego przedstawienia Ojcze Nasz przenikają różne konwencje sceniczne, tak iż gra aktorów, pozornie realistyczna, nabiera wymiaru metaforycznego, dodatkowo wzmocniona muzyką Piotra Tesarowicza. Twórcy spektaklu operują dość mocnymi środkami wyrazu i wieloznacznością rozwiązań sytuacyjnych. W konsekwencji powstałe obrazy sprawiają,że spektakl znacznie się różni w swojej estetyce teatralnej od dotychczasowych realizacji kojarzonych z Teatrem Panopticum.