• Premiera: 29 listopada 2022, godz. 18:00, Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12
  • Wykonawcy: Zespół taneczny Arabeska i Teatr Panopticum Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie
  • Scenariusz i przygotowanie aktorskie: Mieczysław Wojtas
  • Choreografia i przygotowanie taneczne: Agnieszka Kępka, Anna Kiełczykowska
  • Nagrania video i montaż obrazu – Aleksandra Golan, Sebastian Jóźwik i Adrian Tarnowski
  • Muzyka: Piotr Tesarowicz („Modlitwa”), Max Richter („Voices Pt. 1&2”), Chris Benstead („Wrath of Man”), WOODKID („On Then And Now”), Travis Lake („Sin”), Olafur Arnalds („Dyad 1909”)
  • Czas trwania: 40 min.

Spektakl jest głosem młodzieży w ważnych sprawach dotyczących poszanowania praw każdego człowieka, w tym podstawowego – prawa do wolności.

Wyraża tęsknotę za wolnością, której ludzkość pragnie od zarania wieków, o którą musi ciągle walczyć. Jest próbą szukania odpowiedzi na pytania – czym jest wolność? Czy jest ona nam dana na zawsze? Czy w dzisiejszym świecie przestrzegane są prawa człowieka? Co prowadzi do dramatów ludzkich, wojen, konfliktów? Co możemy zrobić, aby czuć się wolnymi?

W spektaklu biorą udział tancerze Zespołu „Arabeska” we współpracy z Teatrem Panopticum, którzy w twórczym działaniu szukają odpowiedzi na postawione pytania. Akcja sceniczna wzbogacona została o efekty wizualne i nagrania tancerzy wykonane w lubelskich plenerach.

Oda do wolności – spektakl taneczno-teatralny wyłoniony w otwartym konkursie na realizację projektu „Mini Grant” organizowanym w ramach Programu Przestrzenie Sztuki Lublin, który jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Lokalnym operatorem Programu jest Centrum Kultury w Lublinie.