• Premiera: 29 listopada 2022, godz. 18:00, Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12
  • Wykonawcy: Zespół taneczny Arabeska i Teatr Panopticum Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie
  • Scenariusz i przygotowanie aktorskie: Mieczysław Wojtas
  • Choreografia i przygotowanie taneczne: Agnieszka Kępka, Anna Kiełczykowska
  • Nagrania video i montaż obrazu – Aleksandra Golan, Sebastian Jóźwik i Adrian Tarnowski
  • Muzyka: Piotr Tesarowicz („Modlitwa”), Max Richter („Voices Pt. 1&2”), Chris Benstead („Wrath of Man”), WOODKID („On Then And Now”), Travis Lake („Sin”), Olafur Arnalds („Dyad 1909”)
  • Czas trwania: 40 min.

Spektakl jest głosem młodzieży w ważnych sprawach dotyczących poszanowania praw każdego człowieka, w tym podstawowego – prawa do wolności.

Wyraża tęsknotę za wolnością, której ludzkość pragnie od zarania wieków, o którą musi ciągle walczyć. Jest próbą szukania odpowiedzi na pytania – czym jest wolność? Czy jest ona nam dana na zawsze? Czy w dzisiejszym świecie przestrzegane są prawa człowieka? Co prowadzi do dramatów ludzkich, wojen, konfliktów? Co możemy zrobić, aby czuć się wolnymi?

W spektaklu biorą udział tancerze Zespołu „Arabeska” we współpracy z Teatrem Panopticum, którzy w twórczym działaniu szukają odpowiedzi na postawione pytania. Akcja sceniczna wzbogacona została o efekty wizualne i nagrania tancerzy wykonane w lubelskich plenerach.

Spektakl „Sprawiedliwi” został zaprezentowany 18 listopada 2023 roku w Nowym Jorku podczas XXV International Chopin & Friends Festival. Partnerem projektu jest Instytut Adama Mickiewicza.

Instytut Adama Mickiewicza jest narodową instytucją kultury, utworzoną w 2000 roku. Cel Instytutu – budowanie trwałego zainteresowania polską kulturą na świecie, realizowany jest we współpracy z partnerami zagranicznymi i poprzez międzynarodową wymianę kulturalną w dialogu z odbiorcami, w zgodzie z założeniami polskiej polityki zagranicznej. Do 2023 roku Instytut zrealizował projekty w ponad 70 krajach na 6 kontynentach m.in. w Wielkiej Brytanii, Francji, Izraelu, Niemczech, Turcji, USA, Kanadzie, Australii, Maroku, Ukrainie, Litwie, Łotwie, a także w Chinach, Japonii i Korei.

Flagową marką Instytutu jest CULTURE.PL – aktualizowany serwis informacyjny o kulturze, traktujący o najciekawszych wydarzeniach i zjawiskach związanych z polską kulturą. Można przeczytać na nim artykuły i newsy w trzech językach: polskim, angielskim i ukraińskim.

Organizatorem Instytutu Adama Mickiewicza jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.