Cieszymy się, że chcesz dołączyć do naszego zespołu!

Jesteś licealistą albo uczniem 7 lub 8 klasy szkoły podstawowej? Czytaj dalej!

Przesłuchania chętnych do udziału w zajęciach teatralnych odbywają się raz w roku. Informacje o terminach pojawiają się na naszej stronie WWW. Od końca czerwca przez dwa miesiące trwa elektroniczna rejestracja kandydatów. Przesłuchania odbywają się w pierwszej połowie września.

Pierwsze spotkanie ma charakter rozpoznawczy i obejmuje:

 • rozmowę z kandydatem,
 • prezentację i interpretację fragmentu dowolnego monologu lub prozy,
 • wykonanie prostego zadania aktorskiego (pokaz swoich umiejętności scenicznych w krótkiej etiudzie wykonanej na zadany temat bez wcześniejszego przygotowania).

Kandydaci na nasze zajęcia teatralne powinni wykazywać uzdolnienia aktorskie i wokalne, odznaczać się swobodą ruchu oraz nie mogą mieć wad wymowy.

Edukacja teatralna w Panopticum obejmuje:

 • zajęcia warsztatowe (nauka poprawnej artykulacji, dykcji, ćwiczenia wokalne, ćwiczenia ruchowe, ekspresja głosu i ciała, improwizacja teatralna, rytmika, interpretacja tekstu, zadania aktorskie, etiudy i scenki teatralne),
 • zapoznanie z podstawową wiedzą o teatrze,
 • inscenizacje tekstów poetyckich z wykorzystaniem muzyki teatralnej i śpiewu,
 • opracowywanie happeningów i plenerowych zdarzeń teatralnych,
 • opracowywanie spektakli teatralnych (poszukiwanie nowych środków wyrazu, stylu, ekspresji i nowoczesnej formy scenicznej) z dużym udziałem muzyki i wielogłosowego śpiewu,
 • udział w konkursach i festiwalach teatralnych,
 • występy w środowisku,
 • uczestnictwo w profesjonalnych spektaklach i imprezach teatralnych.