||||||||

Szekspirowski koncert jubileuszowy

18 marca 2023 r. około godz. 18:00 w Centrum Kultury w Lublinie rozpoczął się koncert złożony z utworów śpiewanych podczas spektakli szekspirowskich w ciągu ostatnich 10 lat w Teatrze Panopticum.

W drugiej części Jubileuszowego wieczoru z Szekspirem po spektaklu Spiral of Revenge, Teatr Panopticum zaprezentował kilkanaście wybranych utworów, w większości skomponowanych przez Piotra Tesarowicza, ze spektakli teatralnych w języku angielskim opartych na dramatach Williama Szekspira w reżyserii Mieczysława Wojtasa. Spektakle szekspirowskie były wystawiane każdego roku jako imprezy towarzyszące Ogólnopolskim Przeglądom Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim od 2013 roku. Najczęściej były to monumentalne widowiska z wieloosobową obsadą, wymagające dużego nakładu pracy ale zawsze efektowne artystycznie i doceniane przez widzów i krytykę jak np. Upadek Króla, Lukrecja, Romeo i Julia, Miarka za miarkę, Zachody miłości.

Koncert Jubileuszowy był wyjątkowo gorąco przyjęty przez publiczność. Nic dziwnego zresztą , bo było co oklaskiwać. Koncert miał charakter spektaklu muzycznego, ułożony i udramatyzowany w przemyślany sposób tworząc muzyczną opowieść o szekspirowskich bohaterach. Perfekcyjne wykonanie wokalne było rezultatem żmudnej pracy Piotra Tesarowicza, który przez wiele tygodni przygotowywał głosy młodych aktorów nie tylko muzycznie, ale też czuwał nad interpretacją śpiewanych utworów. Całość złożył dramaturgicznie reżyserskim okiem – Mieczysław Wojtas.

W opisywanym spektaklu wzięli udział dawni i obecni uczestnicy grający w spektaklach, z których pochodziły piosenki. Było to naprawdę miłe dla ucha i oka widowisko, które swoim brzmieniem i teatralnością znakomicie uświetniło Jubileusz dwudziestopięciolecia szekspirowskiego festiwalu.

  • muzyka, aranżacja, wybór utworów i przygotowanie wokalne: Piotr Tesarowicz
  • opieka reżyserska: Mieczysław Wojtas
  • wykonawcy: Natalia Marczuk, Daria Voistel, Laura Śliwa, Anna Szymczak, Zuzanna Dorota, Zuzanna Michalczuk, Dominika Winiarska, Aleksandra Najda, Jakub Oszust, Emil Janczak, Aleksandra Mazurek, Natalia Dyjak, Emilia Marzec, Magdalena Góźdź, Iga Rejmak, Rafał Białek, Marcel Ulewicz, Norbert Olejnik, Adam Pochodyła, Julia Zając, Filip Woźny.

Podobne wiadomości