|||||

Miarka za miarkę – premiera

Mimo trudnego czasu pandemii, Teatr Panopticum zrealizował w krótkim czasie (kwiecień – maj) nowy spektakl Miarka za miarkę wg dramatu Williama Szekspira. Spektakl został opracowany w języku angielskim oraz częściowo w języku polskim, pomyślany tak, aby można było go wykonać na żywo na scenie jak też prezentować online.

Prezentacja online wymagała wielu pozateatralnych środków realizacji i rozwiązań filmowych stawiając przed nami nowe wyzwania artystyczne. Nie mniejszym wyzwaniem dla młodych aktorów ze względu na język angielski były również: interpretacja i ekspresja językowa.

Większość nagrań została dokonana w warunkach teatralnych Centrum Kultury w Lublinie w dniu 27 maja 2021 r.

Miarka za miarkę to spektakl, który towarzyszy w roku bieżącym Ogólnopolskiemu Przeglądowi Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim online.

  • reżyseria : Mieczysław Wojtas
  • scenariusz: Mieczysław Wojtas i Jerzy Wrzos
  • muzyka i przygotowanie wokalne: Piotr Tesarowicz
  • scenografia: Mieczysław Wojtas
  • adaptacja tekstu angielskiego i konsultacja językowa: Jerzy Wrzos

Zapraszamy do oglądania!

Podobne wiadomości