||||

Wiadomości festiwalowe

Nagrody

W Ogólnopolskim Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w Języku Angielskim , który odbył się w tym roku w formie online w maju 2021 r. uczestnicy zespołu debiutanckiego Teatru Panopticum zdobyli nagrodę główną i wyróżnienie:

  • Adam Pochodyła – nagroda w wys. 500 zł za świadomą, wydobywającą istotne sensy interpretację monologu Tymona z tragedii Tymon Ateńczyk (Timon of Athens) przeprowadzoną oszczędnymi środkami wyrazu, wykonaną pięknie brzmiącym językiem angielskim przygotowaną pod kierunkiem Renaty Furgał; nagranie i montaż: Adam Pochodyła;
  • Aleksandra Mazurek – wyróżnienie za stworzenie wypełnionego wyobraźnią fantastycznego obrazu świata Tytanii w monologu pt. Titania’s Speech to Oberon z komedii Sen nocy letniej (A Midsummer Night’s Dream); kamera i montaż – Dominik Dudzisz.

Gratulujemy!

Dwaj panowie z Werony

Lauret ubiegłorocznego przeglądu, Sebastian Jóźwik, zaprezentował w tym roku monolog Piskorza (Launce’s Speech) z komedii Dwaj panowie z Werony (The Two Gentlemen of Verona).

Zobacz spektakle

Podobne wiadomości