|

Przegląd historyczny

Zapraszamy do oglądania archiwalnych materiałów filmowych Teatru Panopticum. Wybrane spektakle teatralne lub ich fragmenty zarejestrowane podczas występów zostały opublikowane na stronie Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” z okazji Międzynarodowego Tygodnia Edukacji Artystycznej.

Podobne wiadomości