Przesłuchania do Panopticum w roku szkolnym 2018/19

Gimnazjalistów i licealistów (z wyłączeniem klas maturalnych), którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania teatralne i aktorskie zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne. O ich terminie kandydaci zostaną poinformowani po 26 sierpnia. Przesłuchania odbędą się na początku września.

Żeby usprawnić cały proces należy wcześniej się zarejestrować, wysyłając do dnia 25 sierpnia na adres: rekrutacja@panopticum.pl e-mail zawierający następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko kandydata;
 2. Data urodzenia;
 3. Dwa zdjęcia: twarz oraz cała sylwetka (wymiary co najmniej 600×800 pikseli);
 4. Nazwa aktualnej szkoły i klasa, do której kandydat uczęszcza;
 5. Krótka informacja o zainteresowaniach teatralnych kandydata, dotychczasowej działalności w tej dziedzinie (przynależność do szkolnych zespołów teatralnych) oraz ewentualnych osiągnięciach (nagrody w konkursach recytatorskich, wokalnych, teatralnych, główne role w przedstawieniach szkolnych).

Po 26 sierpnia każdy z kandydatów otrzyma powiadomienie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Ze względu na dużą ilość uczestników w zespołach Teatru Panopticum, do grupy debiutanckiej możemy przyjąć maksymalnie 10 osób.

Kandydaci na nasze zajęcia teatralne powinni wykazywać uzdolnienia aktorskie i wokalne, odznaczać się swobodą ruchu oraz nie mogą mieć wad wymowy.

Pierwsze spotkania mają charakter rozpoznawczy i obejmują:

 • rozmowę z kandydatem,
 • prezentację i interpretację fragmentu dowolnego wiersza, monologu lub prozy,
 • wykonanie prostego zadania aktorskiego (pokaz swoich umiejętności scenicznych w krótkiej etiudzie wykonanej na zadany temat bez wcześniejszego przygotowania).

Ze względu na dużą liczbę dziewcząt w teatrze, dla równowagi mile widziani są chłopcy.

Zajęcia są bezpłatne ale wymagana jest roczna opłata w kwocie 200 zł na konto Rady Rodziców MDK, przeznaczana na potrzeby naszego teatru.

Edukacja teatralna w Panopticum obejmuje:

 • zajęcia warsztatowe (nauka poprawnej artykulacji, dykcji, ćwiczenia wokalne, ćwiczenia ruchowe, ekspresja głosu i ciała, improwizacja teatralna, rytmika, interpretacja tekstu, zadania aktorskie, etiudy i scenki teatralne),
 • zapoznanie z podstawową wiedzą o teatrze,
 • inscenizacje tekstów poetyckich z wykorzystaniem muzyki teatralnej i śpiewu,
 • opracowywanie happeningów i plenerowych zdarzeń teatralnych,
 • opracowywanie spektakli teatralnych (poszukiwanie nowych środków wyrazu, stylu, ekspresji i nowoczesnej formy scenicznej) z dużym udziałem muzyki i wielogłosowego śpiewu,
 • udział w konkursach i festiwalach teatralnych,
 • występy w środowisku,
 • uczestnictwo w profesjonalnych spektaklach i imprezach teatralnych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do Teatru Panopticum.
 • Dane osobowe kandydatów będą udostępnione osobom prowadzącym proces rekrutacji do Teatru Panopticum.
 • Dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji do Teatru Panopticum.
 • Kandydaci posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia.
 • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie danych osobowych opisanych w ogłoszeniu o rekrutacji jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w przesłuchaniach kandydatów do Teatru Panopticum. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udziału w rekrutacji do Teatru Panopticum.

Podobne wiadomości