|

Jubileusz Panopticum – nagrody i medale, publikacje

Podczas jubileuszowej gali 30-lecia Panopticum w Teatrze Starym przyznano medale i nagrody:

Medale Prezydenta Miasta Lublin  otrzymali:

  • Teatr Panopticum
  • Jarosław Witkowski (były aktor  Panopticum, zasłużony dla teatru działacz, autor i redaktor strony internetowej Panopticum).

Nagrody Prezydenta Miasta Lublin  otrzymali:

  • Mieczysław Wojtas: Szef artystyczny i reżyser Panopticum.
  • Włodzimierz Kukawski: muzyk, kompozytor, współpracujący z Panopticum w latach 1987 –200.
  • Piotr Tesarowicz: muzyk, kompozytor, współpracujący z Panopticum od roku 2007 do chwili obecnej.

Nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty otrzymał Mieczysław Wojtas.

Ponadto z okazji jubileuszu Teatr Panopticum otrzymał wiele listów gratulacyjnych od władz oświatowych i instytucji kultury.

Przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Lublin zostały wydane:

  • publikacja albumowa  Teatr Panopticum  wg pomysłu i w redakcji Mieczysława Wojtasa, archiwalny materiał fotograficzny zgromadził Jarosław Witkowski.
  • płyta Dwie Młodości  z songami i fragmentami spektakli, opracowana została przez Piotra Tesarowicza do jego autorskiej muzyki, a okładkę  i logo teatru zaprojektował Jakub Nastaj.

Podobne wiadomości