||

Panopticum w Londynie – „Message in a bottle”

Teatr Panopticum został zaproszony przez Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie do udziału w międzynarodowym projekcie teatralno – ekologicznym realizowanym długofalowo od jesieni 2011r. do końca 2012r., a może i dłużej. Głównym tematem projektu jest woda — jako niezbędny składnik naszego życia, ale też woda obecna w tradycji i kulturze narodów świata.

Ośrodek Brama Grodzka jest głównym organizatorem projektu i odpowiedzialnym za jego realizację ze strony polskiej i zainicjował współpracę w tym zakresie z naszym teatrem.

W okresie 12 – 19 listopada 2011 r. trzyosobowa delegacja Panopticum: Martyna Podolska, Paweł Zabłocki i Evert von Olst reprezentowali Polskę w pierwszym etapie projektu o charakterze warsztatowymna Uniwersytecie Królowej Marii w Londynie. Nasi koledzy byli bardzo kreatywni i cieszyli się dużym uznaniem wśród międzynarodowej ekipy. Zaprezentowali również interesujący film o pracy naszego teatru i Lublinie, który zrealizowali samodzielnie, przy znaczącym udziale zaangażowanych w projekt: Agnieszki Ozon, Moniki Szymczyk i Piotra Denisiuka.

Do kolejnych etapów projektu będą włączani następni uczestnicy. Projekt będzie realizowany częściowo w Lublinie, ale będzie też połączony z kolejnymi wyjazdami do krajów europejskich oraz przyjazdami do Lublina współpracujących grup zagranicznych.

Podobne wiadomości