|

Informacje dla kandydatów do Teatru Panopticum w roku szkolnym 2011/2012

Jak co roku, chętnych gimnazjalistów i licealistów (z wyłączeniem klas maturalnych), którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania teatralne i aktorskie zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne. Odbędą się one w dniach 2, 3 i 6 września (piątek, sobota i wtorek). I tylko wtedy.

Żeby usprawnić cały proces i nie narażać Was na stratę czasu postanowiliśmy w tym roku wprowadzić wcześniejszą rejestrację kandydatów. Umożliwi to równomierne rozdzielenie zainteresowanych na trzy dni – w ten sposób unikniemy sytuacji, w której ktoś musi przyjeżdżać jeszcze raz następnego dnia bo poprzedniego nie starczyło czasu.

Rejestracja trwa do 22 sierpnia. W dniu 29 sierpnia każdy z kandydatów otrzyma informację, którego dnia (a być może nawet o której godzinie) powinien się zgłosić na rozmowę kwalifikacyjną.
Aby zarejestrować się należy wysłać pod adres rekrutacja@panopticum.pl e-mail zawierający:

1. Imię i nazwisko kandydata
2. Datę urodzenia
3. Krótką informację o swoich zainteresowaniach teatralnych.

Pamiętaj! Do 22 sierpnia!

Ze względu na dużą ilość uczestników w zespołach Teatru Panopticum, do grupy debiutanckiej możemy przyjąć maksymalnie 10 osób.

Kandydaci na nasze zajęcia teatralne powinni wykazywać uzdolnienia aktorskie i wokalne, odznaczać się swobodą ruchu oraz nie mogą mieć wad wymowy.

Pierwsze spotkania mają charakter rozpoznawczy i obejmują:

 • rozmowę z kandydatem,
 • prezentację i interpretację fragmentu dowolnego wiersza, monologu lub prozy,
 • wykonanie prostego zadania aktorskiego (pokaz swoich umiejętności scenicznych w krótkiej etiudzie wykonanej na zadany temat bez wcześniejszego przygotowania).

Ze względu na dużą liczbę dziewcząt w teatrze, dla równowagi mile widziani są chłopcy.

Zajęcia są bezpłatne ale wymagana jest roczna opłata w kwocie 200 zł na konto Rady Rodziców MDK, przeznaczana na potrzeby naszego teatru.

Edukacja teatralna w Panopticum obejmuje:

 • zajęcia warsztatowe (nauka poprawnej artykulacji, dykcji, ćwiczenia wokalne, ćwiczenia ruchowe, ekspresja głosu i ciała, improwizacja teatralna, rytmika, interpretacja tekstu, zadania aktorskie, etiudy i scenki teatralne),
 • zapoznanie z podstawową wiedzą o teatrze,
 • inscenizacje tekstów poetyckich z wykorzystaniem muzyki teatralnej i śpiewu,
 • opracowywanie happeningów i plenerowych zdarzeń teatralnych,
 • opracowywanie spektakli teatralnych (poszukiwanie nowych środków wyrazu, stylu, ekspresji i nowoczesnej formy scenicznej) z dużym udziałem muzyki i wielogłosowego śpiewu,
 • udział w konkursach i festiwalach teatralnych,
 • występy w środowisku,
 • uczestnictwo w profesjonalnych spektaklach i imprezach teatralnych.

Podobne wiadomości