|

Ponowny triumf Panopticum w szkołach teatralnych

Rok 2009 okazał się dla młodych aktorów Teatru Panopticum równie szczęśliwym co rok poprzedni. Po brawurowym zaliczeniu wszystkich etapów egzaminu wstępnego kolejne cztery osoby otrzymają indeksy do wybranych wyższych szkół teatralnych:

  • Aleksandra Radwan (Warszawa)
  • Julia Sobiesiak (Kraków)
  • Radosław Walenda (Kraków)
  • Małgorzata Saniak (Białystok)

Ciekawostką jest, iż nasza sympatyczna Juleczka dostała się również do szkoły łódzkiej i wrocławskiej, a w Warszawie przeszła przez wszystkie 3 etapy. Ostatecznie wybrała (słusznie) szkołę krakowską.

Ogółem do egzaminów przystąpiło 9 osób i wszystkie przeszły przez co najmniej 2 etapy.

Gratulujemy!

Podobne wiadomości