|||

Laury

25 kwietnia w Teatrze NN Brama Grodzka jury XXXI Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych ogłosiło werdykt:

Grand Prix w postaci pucharu kuratora oświaty (patrona przeglądu) otrzymał – co jak donosi Kurier Lubelski, nie stanowi wielkiej niespodzianki – spektakl Teatru Panopticum.

Panopticum nagrodzono za porywającą formę sceniczną zastosowaną w spektaklu Ósmy Dzień Stworzenia, opartym o teksty Gałczyńskiego, wg scenariusza i reżyserii Mieczysława Wojtasa z muzyką Piotra Tesarowicza.

Nagrodzony spektakl został zaprezentowany w Teatrze NN jako najlepszy w tegorocznych Prezentacjach, owacyjnie i gorąco przyjęty przez publiczność.

Jedyną nagrodę aktorską przyznano Janowi Tuźnikowi za rolę w spektaklu Ósmy Dzień Stworzenia.

Ponadto młodsza grupa Teatru Panopticum została wyróżniona za umiejętność rozmowy językiem współczesnej poezji w spektaklu Dlaczego niebo czarne w reżyserii Mieczysława Wojtasa.

Podobne wiadomości