Warsztaty teatralne – prowadzi Jan Tuźnik

  • 20. stycznia 2012r. (piątek) godz. 15:30 – 19:00
  • 21. stycznia 2012r. (sobota) godz. 09:00 – 13:00

MDK „Pod Akacją” ul.Grodzka 11

W powyższych dniach odbędą się warsztaty teatralne dla naszych uczestników, które poprowadzi Jan Tuźnik — aktor znanego Teatru Wierszalin, jednocześnie student 4 roku PWST w Białymstoku.

20. stycznia 2012r. o godz, 16:30 będziemy również gościć studentów polonistyki o specjalności teatrologicznej UMCS, którzy będą obserwować nasze działania warsztatowe.

Jakub Ludwicki w Operze Wiedeńskiej

Z przyjemnością informujemy, że nasz teatralny kolega Jakub Ludwicki wygrał międzynarodowy konkurs taneczno-teatralny w Wiedniu i wystąpi 16. lutego 2012r. w słynnym „Opernball” czyli Balu w Operze Wiedeńskiej.

Najbliższe weekendy Jakub spędzi w Wiedniu, gdzie będzie się przygotowywał podczas prób do tego prestiżowego występu.

Gratulujemy!

Panopticum w Londynie – „Message in a bottle”

Teatr Panopticum został zaproszony przez Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN w Lublinie do udziału w międzynarodowym projekcie teatralno – ekologicznym realizowanym długofalowo od jesieni 2011r. do końca 2012r., a może i dłużej. Głównym tematem projektu jest woda jako niezbędny składnik naszego życia, ale też woda obecna w tradycji i kulturze narodów świata.

Ośrodek Brama Grodzka jest głównym organizatorem projektu i odpowiedzialnym za jego realizację ze strony polskiej i zainicjował współpracę w tym zakresie z naszym teatrem.

W okresie 12 – 19 listopada 2011 r. trzyosobowa delegacja Panopticum: Martyna Podolska, Paweł Zabłocki i Evert von Olst reprezentowali Polskę w pierwszym etapie projektu o charakterze warsztatowymna Uniwersytecie Królowej Marii w Londynie. Nasi koledzy byli bardzo kreatywni i cieszyli się dużym uznaniem wśród międzynarodowej ekipy. Zaprezentowali również interesujący film o pracy naszego teatru i Lublinie, który zrealizowali samodzielnie, przy znaczącym udziale zaangażowanych w projekt: Agnieszki Ozon, Moniki Szymczyk i Piotra Denisiuka.

Do kolejnych etapów projektu będą włączani następni uczestnicy. Projekt będzie realizowany częściowo w Lublinie, ale będzie też połączony z kolejnymi wyjazdami do krajów europejskich oraz przyjazdami do Lublina współpracujących grup zagranicznych.

Zespół debiutantów Teatru Panopticum 2011

Lista nr 1

1. Aleksandra Korzunowicz
2. Joanna Klimczak
3. Iga Kozioł
4. Oskar Stąchor
5. Zuzanna Brewczak
6. Piotr Denisiuk
7. Anna Krajewska
8. Karolina Jankowska
9. Weronika Gołębiowska
10. Bartek Wrona
11. Katarzyna Szumiło
12. Piotr Wesołowski

Osoby znajdujące się na liście nr 1 zostały przyjęte do zespołu debiutantów Teatru Panopticum. Zajęcia rozpoczynają się 8. września (czwartek) o godz. 16:00.

Zapraszamy.

Lista nr 2

1. Monika Dudzik
2. Wojciech Grzesiuk
3. Aleksandra Dębek
4. Dominika Kwiatkowska
5. Kinga Brodecka
6. Weronika Morawska
7. Luiza Gąsiorowska
8. Wanda Sternik

Osoby znajdujące się na liście nr 2 prosimy o przyjście do MDK również 8. września (czwartek) o godz. 15:30 w celu przeprowadzenia korekty i wyjaśnienia wątpliwości.

Mamy kolejnych studentów w Wyższych Szkołach Teatralnych

W tym roku uczestnicy Panopticum także nie zawiedli w staraniach do szkół teatralnych. Po wyczerpujących i stresujących egzaminach czworo naszych wspaniałych przyjaciół dostało się do wymarzonych szkół teatralnych. W październiku 2011r. drzwi do kariery aktorskiej otworzą się dla:

  • Michała Jóźwika — Łódź
  • Wojtka Marcinkowskiego — Wrocław
  • Małgosi Saniak — Wrocław
  • Małgosi Stróżek — Białystok

Natomiast studentką kierunku Wiedza o teatrze została nasza pięknie śpiewająca wokalistka, Agata Bartłomiejczyk.

Debiutantom wyjaśniamy, że Wojtek Marcinkowski i Małgosia Stróżek nie byli wprawdzie tegorocznymi maturzystami, ale z Panopticum byli ściśle związani przez wiele poprzednich lat.

GRATULUJEMY!

Miło jest się dowiadywać każdego roku o sukcesach naszych uczestników, tym bardziej, że ich liczba wcale nie jest mała, wziąwszy pod uwagę wielką ilość kandydatów i tylko garstkę przyjętych w skali ogólnopolskiej. Warto dodać, że spośród 10 osób z Panopticum zdających w tym roku egzaminy do szkół teatralnych, prawie wszyscy przeszli przynajmniej I etap — to również sukces, a przyszły rok na pewno będzie należał do nich. Tego im szczerze życzymy.

Panopticum w szkołach teatralnych

Każdego niemal roku gratulujemy uczestnikom Teatru Panopticum, którym udaje się dostać do szkół teatralnych. W roku 2009 indeksy otrzymało 5 osób. Rok 2010 należał również do szczęśliwych.

Z wielką radością informujemy o sukcesie i gratulujemy kolejnym trzem osobom. Są to:

  • Kasia Szczodrowska (Białystok)
  • Łukasz Ściuk (Wrocław)
  • Jakub Żywot (Białystok)

Miło nam również poinformować, że na Wydziale Wiedzy o Teatrze UJ w Krakowie będzie studiował Tomek Stefanowicz, olimpijczyk wiedzy o teatrze.

Gratulujemy także naszym dzielnym chłopakom: Wojtkowi Marcinkowskiemu i Bartkowi Spustowi, którzy przeszli wszystkie etapy egzaminu w Warszawie, Łodzi i Krakowie ale ostatecznie nie znaleźli się na listach przyjętych lecz na listach rezerwowych.