Informacje dla kandydatów do Teatru Panopticum w roku szkolnym 2012/2013

Gimnazjalistów i licealistów (z wyłączeniem klas maturalnych), którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania teatralne i aktorskie zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne w dniach 5 i 6 września (środa, czwartek) o godz. 16:00 do Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją”, ul. Grodzka 11, sala nr 40 na poddaszu.

Żeby usprawnić cały proces należy wcześniej się zarejestrować, wysyłając do dnia 2 września na adres: rekrutacja@panopticum.pl e-mail zawierający następujące informacje:

 • Imię i nazwisko kandydata;
 • Data urodzenia;
 • Nazwa aktualnej szkoły i klasa, do której kandydat uczęszcza;
 • Krótką informację o swoich zainteresowaniach teatralnych, dotychczasowej działalności w tej dziedzinie (przynależność do szkolnych zespołów teatralnych) oraz ewentualnych osiągnięciach (nagrody w konkursach recytatorskich, wokalnych, teatralnych, główne role w przedstawieniach szkolnych).

W dniach 3-4 września każdy ze zgłoszonych kandydatów otrzyma wiadomość, w którym dniu powinien się zgłosić na rozmowę kwalifikacyjną.

Ze względu na dużą ilość uczestników w zespołach Teatru Panopticum, do grupy debiutanckiej możemy przyjąć maksymalnie 10 osób.

Kandydaci na nasze zajęcia teatralne powinni wykazywać uzdolnienia aktorskie i wokalne, odznaczać się swobodą ruchu oraz nie mogą mieć wad wymowy.

Pierwsze spotkania mają charakter rozpoznawczy i obejmują:

 • rozmowę z kandydatem,
 • prezentację i interpretację fragmentu dowolnego wiersza, monologu lub prozy,
 • wykonanie prostego zadania aktorskiego (pokaz swoich umiejętności scenicznych w krótkiej etiudzie wykonanej na zadany temat bez wcześniejszego przygotowania).

Ze względu na dużą liczbę dziewcząt w teatrze, dla równowagi mile widziani są chłopcy.

Zajęcia są bezpłatne ale wymagana jest roczna opłata w kwocie 200 zł na konto Rady Rodziców MDK, przeznaczana na potrzeby naszego teatru.

Edukacja teatralna w Panopticum obejmuje:

 • zajęcia warsztatowe (nauka poprawnej artykulacji, dykcji, ćwiczenia wokalne, ćwiczenia ruchowe, ekspresja głosu i ciała, improwizacja teatralna, rytmika, interpretacja tekstu, zadania aktorskie, etiudy i scenki teatralne),
 • zapoznanie z podstawową wiedzą o teatrze,
 • inscenizacje tekstów poetyckich z wykorzystaniem muzyki teatralnej i śpiewu,
 • opracowywanie happeningów i plenerowych zdarzeń teatralnych,
 • opracowywanie spektakli teatralnych (poszukiwanie nowych środków wyrazu, stylu, ekspresji i nowoczesnej formy scenicznej) z dużym udziałem muzyki i wielogłosowego śpiewu,
 • udział w konkursach i festiwalach teatralnych,
 • występy w środowisku,
 • uczestnictwo w profesjonalnych spektaklach i imprezach teatralnych.

 

Będą studiować w szkołach teatralnych…

Z przyjemnością informujemy, że spośród kilku osób z Teatru Panopticum, które zdawały w czerwcu i lipcu br. egzaminy do szkół teatralnych, przechodząc pomyślnie często nawet 2 etapy w kilku szkołach, ostatecznie studentami zostali:

 • Aga Bielecka — Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie (wydz. aktorstwo dramatyczne), oraz
 • Mateusz Flis — Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna w Krakowie (kierunek: teatr tańca)

Miło nam również donieść, że Agata Klepka, którą wspominamy ze znakomicie zagranych ról w spektaklach Ugryź się w język i Gra snów, dostała się również na studia artystyczne choć nie teatralne: Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie studiuje już nasza koleżanka Olga Cygan.

Gratulujemy!