WWW zmienia oblicze

newsite

Jak widać na załączonym obrazku nasz serwis WWW zmienił wygląd. Ale to nie wszystkie zmiany jakie w nim zaszły. Nasza galeria została znacznie zmodernizowana i rozbudowana i umożliwia teraz wygodne przeglądanie zdjęć. Wkrótce pojawią się opisy wszystkich historycznych spektakli, a także zdjęcia z nich.

Prosimy o zamieszczanie uwag i spostrzerzeń odnośnie nowego wyglądu i funkcjonalności w komentarzach do tej wiadomości.

Plan występów Teatru Panopticum w listopadzie i grudniu 2009 r.

 • 24.11.2009 (wtorek) godz. 13:00 , kawiarnia artystyczna „Hades”, ul. Peowiaków: Unia Lubelska – oczyma poetów postrzegana – spektakl towarzyszący konkursowi recytatorskiemu poezji Józefa Łobodowskiego.
 • 26.11.2009 (czwartek) godz. 21:30, sala czarna Chatki Żaka, ul. Radziszewskiego 16: Anatomia sukcesu – prezentacja spektaklu w ramach Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Kontestacje 2009”
 • 27.11.2009 (piątek) godz. 21:30, sala widowiskowa Chatki Żaka, ul. Radziszewskiego 16: Ojcze Nasz – prezentacja spektaklu w ramach Studenckiego Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego „Kontestacje 2009”
 • 12.12.2009 (sobota) godz. 18:00, JESZIWA , ul. Lubartowska: Światła Chanuki – zamknięty spektakl gościnny z okazji żydowskich świąt Chanuka.
 • 20.12.2009 (niedziela) godz. 16:00, Plac po Farze: prezentacja okolicznościowego programu poetycko-muzycznego Świeć Gwiazdo Nadziei towarzysząca otwarciu jubileuszowej X Wigilii Starego Miasta.

19.12.2009 (sobota) godz. 12:00
Spotkanie wigilijne wszystkich zespołów Teatru Panopticum
Na to tradycyjne w naszym teatrze spotkanie zapraszamy serdecznie obecnych i byłych uczestników Teatru Panopticum.

Archiwum 2009

Poniżej znajdują się archiwalne wpisy z roku 2009 z poprzedniej wersji strony WWW.


Ojcze Nasz – zdjęcia

2009-11-09

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ze spektaklu Ojcze Nasz, który odbył się 17 października 2009 w Chatce Żaka.

Autorem zdjęć jest Kamil Suchodół.

Zobacz galerię zdjęć

Mironia – zdjęcia

2009-10-25

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z programu literacko-kabaretowego Mironia.

Autorami zdjęć są Bartłomiej Puścian i Ewa Sobkowicz.

Zobacz galerię zdjęć.

Plan występów Teatru Panopticum w październiku 2009

2009-10-06

 • 01.10.2009r. (czwartek) godz.17:00, kawiarnia literacka „Pożegnanie z Afryką”, ul. Złota 3: obraz sceniczny Unia Lubelska oczyma poetów postrzegana,
 • 13.10.2009r. (wtorek) godz. 14:00, III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie: obraz sceniczny Unia Lubelska oczyma poetów postrzegana (spektakl zamknięty),
 • 17.10.2009r. (sobota) godz. 17:00, Chatka Żaka:
  Ojcze Nasz (spektakl premierowy),
 • 22.10.2009r. (czwartek) godz. 17:00, kawiarnia literacka Chmielewski, Krakowskie Przedmieście: Mironia – program literacko-kabaretowy oparty na tekstach Mirona Białoszewskiego w wykonaniu młodszej grupy Panopticum,
 • 26.10.2009r. (poniedziałek) godz. 11:00, Teatr Muzyczny w Lublinie, gościnny występ Teatru Panopticum w koncercie jubileuszowym 15-lecia Społecznego LO im. Jana III Sobieskiego w Lublinie (impreza zamknięta),
 • 29.10.2009r. (czwartek) godz. 10:00, sala błękitna Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4: Ósmy Dzień Stworzenia – spektakl towarzyszący uroczystości wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej dla młodzieży województwa lubelskiego wybitnie uzdolnionej.
Zapraszamy, wstęp wolny.

„Unia  Lubelska” oczyma poetów postrzegana – obraz sceniczny

2009-09-08

10 września 2009r. o godz. 16:30 w Sali Unii Lubelskiej Klasztoru o.o. Dominikanów w Lublinie, ul. Złota 9 Teatr Panopticum wystąpi ze specjalnie przygotowanym programem scenicznym poświęconym historycznemu wydarzeniu powstania w roku 1569 Rzeczypospolitej Obojga Narodów – unii  polsko-litewskiej. Spektakl będzie towarzyszył  uroczystemu  wręczeniu nagród laureatom konkursu „Klasztor w sercu miasta”.

W programie wykorzystane zostały pieśni Jana Kochanowskiego, utwory Mikołaja Reja, teksty publicystyczne Franciszka Krasińskiego i Sebastiana Fabiana Klonowica.

Wystąpią : Agata Bartłomiejczyk, Agnieszka Bielecka, Joanna Kleparska, Michał Jóźwik, Tomasz Stefanowicz, Filip Janicki, Patryk Kawka.

Reżyseria:  Mieczysław Wojtas

Muzyka:  Piotr Tesarowicz

Zapraszamy, wstęp wolny.


Chcesz zostać aktorem?

2009-08-25

Informacje dla kandydatów do Teatru Panopticum
w sezonie teatralnym 2009/2010

Chętnych gimnazjalistów i licealistów (z wyłączeniem klas maturalnych), którzy pragną rozwijać swoje zainteresowania teatralne i aktorskie prosimy o szybką decyzję, ponieważ rozmowy kwalifikacyjne odbędą się tylko:

 • 3 września (czwartek) w godz. 16:00 – 18:00 oraz
 • 4 września (piątek) w godz. 16:00 – 19:00

Ze względu na komplety w zespołach ilość miejsc w Panopticum jest bardzo ograniczona.

Kandydaci na nasze zajęcia teatralne powinni wykazywać uzdolnienia aktorskie i wokalne, odznaczać się swobodą ruchu oraz nie mogą mieć wad wymowy.

Pierwsze spotkania mają charakter rozpoznawczy i obejmują:

 • rozmowę z kandydatem,
 • prezentację i interpretację fragmentu dowolnego wiersza, monologu lub prozy,
 • wykonanie prostego zadania aktorskiego (pokaz swoich umiejętności scenicznych w krótkiej etiudzie wykonanej na zadany temat bez wcześniejszego przygotowania).

Ze względu na dużą liczbę dziewcząt w teatrze, dla równowagi mile widziani są chłopcy.

Zajęcia są bezpłatne ale wymagana jest roczna opłata w kwocie 200 zł na konto Rady Rodziców MDK, przeznaczana na potrzeby naszego teatru.

Edukacja teatralna w Panopticum obejmuje:

 • zajęcia warsztatowe (nauka poprawnej artykulacji, dykcji, ćwiczenia wokalne, ćwiczenia ruchowe, ekspresja głosu i ciała, improwizacja teatralna, rytmika, interpretacja tekstu, zadania aktorskie, etiudy i scenki teatralne),
 • zapoznanie z podstawową wiedzą o teatrze,
 • inscenizacje tekstów poetyckich z wykorzystaniem muzyki teatralnej i śpiewu,
 • opracowywanie happeningów i plenerowych zdarzeń teatralnych,
 • opracowywanie spektakli teatralnych (poszukiwanie nowych środków wyrazu, stylu, ekspresji i nowoczesnej formy scenicznej) z dużym udziałem muzyki i wielogłosowego śpiewu,
 • udział w konkursach i festiwalach teatralnych,
 • występy w środowisku,
 • uczestnictwo w profesjonalnych spektaklach i imprezach teatralnych.

Ponowny triumf Panopticum w szkołach teatralnych

2009-08-25

Rok 2009 okazał się dla młodych aktorów Teatru Panopticum równie szczęśliwym co rok poprzedni. Po brawurowym zaliczeniu wszystkich etapów egzaminu wstępnego kolejne cztery osoby otrzymają indeksy do wybranych wyższych szkół teatralnych:

 • Aleksandra Radwan (Warszawa)
 • Julia Sobiesiak (Kraków)
 • Radosław Walenda (Kraków)
 • Małgorzata Saniak (Białystok)

Ciekawostką jest, iż nasza sympatyczna Juleczka dostała się również do szkoły łódzkiej i wrocławskiej, a w Warszawie przeszła przez wszystkie 3 etapy. Ostatecznie wybrała (słusznie) szkołę krakowską.

Ogółem do egzaminów przystąpiło 9 osób i wszystkie przeszły przez co najmniej 2 etapy.

Gratulujemy!

Premiery

2009-07-05

Ojcze Nasz

Spektakl podejmuje problemy relacji rodzinnych głównie na płaszczyźnie ojciec-syn oraz analizuje współczesną sytuację związaną z emigracją zarobkową. Podjęty problem nasuwa pytanie: na ile rodzina jako „wartość nadrzędna” decyduje o konkretnych wyborach, powściąga egocentryzm,organizuje czas,kształtuje postawy, podporządkowuje cele, zadania i marzenia, a na ile jest jedynie odziedziczonym przez nas w spadku reliktem przeszłości, bezrefleksyjnie konserwowanym.

Teatralną rzeczywistość nowego przedstawienia Ojcze Nasz przenikają różne konwencje sceniczne, tak iż gra aktorów, pozornie realistyczna, nabiera wymiaru metaforycznego, dodatkowo wzmocniona muzyką Piotra Tesarowicza. Twórcy spektaklu operują dość mocnymi środkami wyrazu i wieloznacznością rozwiązań sytuacyjnych. W konsekwencji powstałe obrazy sprawiają,że spektakl znacznie się różni w swojej estetyce teatralnej od dotychczasowych realizacji kojarzonych z Teatrem Panopticum.

 • scenariusz: Mieczysław Wojtas w oparciu o teksty Artura Pałygi, Magdy Fertacz i Ewy Lipskiej
 • reżyseia: Mieczysław Wojtas
 • muzyka: Piotr Tesarowicz
 • występują: MichałJóźwik,Małgorzata Saniak,Tomasz Stefanowicz, Aleksandra Cygan, Łukasz Ściuk, Katarzyna Szczodrowska, Filip Janicki, Joanna Kleparska, Bartosz Spust, Anna Skawińska, Aleksandra Kwiecień, Szymon Marciniak

Spektakl przedpremierowy odbył się 6 czerwca 2009 w Noc Kultury w MDK „Pod Akacją”.

Oficjalna premiera przewidziana jest w październiku 2009 po dokonaniu zmian obsadowych.

Zobacz galerię zdjęć ze spektaklu Ojcze Nasz

Anatomia sukcesu

Spektakl jest próbą wejrzenia w mechanizmy rządzące dzisiejszym światem biznesu. Współczesna korporacja i panujące w niej zależności służbowe zostały ukazane z perspektywy młodego człowieka, który stara się o przyjęcie w jej szeregi. Już na samym początku okazuje się, że jeśli chce coś osiągnąć, wspiąć się na kolejny szczebel kariery, musi zaprzedać całego siebie ludziom, dla których naczelną wartością jest zysk.

Problemy współczesnego świata biznesu ukazane są w spektaklu w sposób symboliczny. Prostota formy, brak dialogów oraz oszczędna gra aktorska pozwalają widzowi skupić całą uwagę na przekazie ideowym.

Inspiracją dla reżysera była książka Joela Bakana „Korporacja” oraz film powstały na podstawie tej książki –  „Korporacja”, reż. Jennifer Abbot, Mark Achbar.

 • scenariusz i reżyseria: Adrian Krać
 • wykonawcy: Agata Bartłomiejczyk, Kacper Kędrak, Cezary Łepek, Michał Śliwa

Premiera odbyła się 6 czerwca w Noc Kultury w MDK „Pod Akacją”.

Zobacz galerię zdjęć ze spektaklu Anatomia sukcesu

Noc Kultury w Panopticum

2009-06-04

6  czerwca  2009
Patio MDK „Pod Akacją”, ul.Grodzka 11

 • Godz. 20:00 – Światła  Chanuki
  teatralna adaptacja opowiadania Isaaka Singera „Menasze i Rachela”
  reż. Mieczysław Wojtas,  muz. Piotr Tesarowicz
 • Godz. 21:00 – Ósmy Dzień Stworzenia
  spektakl wg tekstów K.I.Gałczyńskiego
  reż.  Mieczysław Wojtas,  muz. Piotr Tesarowicz
 • Godz. 22:00 – Anatomia sukcesu
  scenariusz i reżyseria Adrian Krać
 • Godz. 22:30 – Czerń to odcień szarości
  miniatura sceniczna wg Elizabeth Fow
  reż. Jan Tuźnik
 • Godz. 23:00 – Ojcze nasz pokaz  przedpremierowy
  spektakl na podstawie tekstów Artura Pałygi, Magdy Fertacz i Ewy Lipskiej
  scenariusz i reżyseria Mieczysław Wojtas, muzyka Piotr Tesarowicz
 • Godz.00:00 – Śladami musicalu i kabaretu
  koncert śpiewających aktorów Panopticum

W przypadku niesprzyjającej pogody wszystkie spektakle zostaną przeniesione do sali 40 na poddaszu MDK.

Festiwal  Miasto  Poezji

2009-05-25

Plan  występów  Teatru Panopticum

Patio, MDK  „Pod Akacją”, ul. Grodzka 11

26.05.2009r. (wtorek)

 • godz.18:30 – Ósmy Dzień Stworzenia

27.05.2009r. (środa)

 • godz.18:30 – „Od Kochanowskiego do Szymborskiej”, prezentacja wybranych utworów poetyckich
 • godz.19:15 – Ojcze nasz, przedpremierowy pokaz fragmentów spektaklu

28.05.2009r. (czwartek)

 • godz.18:30 – Światła Chanuki

Siłą festiwalu Miasto Poezji jest otwieranie się na zupełnie nowe przestrzenie,w których może zaistnieć i ożyć poezja. Teatr Panopticum ze słowem poetyckim wychodzi w tej edycji festiwalu do uroczego patio XVII wiecznej kamienicy.

DIALOG  KULTUR
Zapraszamy na spektakle Teatru Panopticum  do Chatki Żaka

2009-05-20

21.05.2009r. (czwartek)

 • godz. 18:00 – Ósmy Dzień Stworzenia
 • godz. 20:00 – Czerń to odcień szarości

Teatr Panopticum został zaproszony do udziału w polsko-ukraińskich spotkaniach teatralnych w ramach  projektu  DIALOG  KULTUR  ,którego autorem jest grupa Nowa Europa  z Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. W spotkaniach teatralnych wystąpią także:

 • Teatr Next Step (Mim-duet) – Równe, Ukraina – ze spektaklem Epos Chaszczyka
 • Grupa teatralna Naga Sztuka (ukraińsko-polski projekt teatralny w lublinie) ze spektaklem  Topola.

Dialog Kultur obejmuje także spotkania dziennikarskie, literackie i muzyczne.

Najbliższe występy Teatru Panopticum

2009-04-21

 • 27 kwietnia 2009r. (poniedziałek) o godz. 18:00, Ósmy Dzień Stworzenia. Spektakl odbędzie się w Teatrze im. H. Ch. Andersena,  ul. Dominikańska 1.
 • 7 maja 2009r. (czwartek) o godz. 17:00, Światła Chanuki. Spektakl odbędzie się w kawiarni Pożegnanie z Afryką, ul. Złota 3.
 • 7 maja 2009r. (czwartek) o godz. 18:00, songi ze spektaklu Ósmy Dzień Stworzenia. Występ towarzyszący wernisażowi malarstwa warszawskiego artysty Jarosława Wojtkowiaka, Galeria Nowa, ul. Lubartowska 9 (piwnica).

Zapraszamy!


Spotkanie u Lubelskiego Kuratora Oświaty

2009-04-15

14 kwietnia 2009r. Lubelski Kurator Oświaty zaprosił zespół Teatru Panopticum (obsada spektaklu Ósmy Dzień Stworzenia) na uroczyste spotkanie w siedzibie Kuratorium (ul. 3. Maja), podczas którego wręczone zostały specjalne podziękowania każdemu aktorowi oraz szefowi, muzykowi i autorowi nagrodzonego plakatu. Podziękowania były wyrazem uznania władz szkolnych dla Teatru za sukcesy zdobyte na ostatnim Ogólnopolskim Forum Teatrów Szkolnych „Scena Młodzieżowa” w Poznaniu. Podczas spotkania było dużo rozmów o teatrze, artystycznych planach młodych aktorów, panowała miła i swobodna atmosfera przy kawie i herbacie.

Medal Prezydenta Lublina dla Mieczysława Wojtasa

2009-03-29

Miło nam poinformować, że 27 marca 2009r. podczas uroczystości Międzynarodowego Dnia Teatru, która odbyła się w sali kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego, a druga jej część w Teatrze Muzycznym w Lublinie, prezydent miasta Lublina uhonorował szefa Teatru Panopticum Mieczysława Wojtasa Medalem Prezydenta Lublina za wybitne zasługi dla miasta w dziedzinie teatru.

Ostatnie występy Panopticum

2009-03-29

 • 14 marca 2009 – Teatr Panopticum wystąpił gościnnie na Zamku Lubelskim otwierając uroczysty koncert laureatów
  Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji Józefa Czechowicza. Przed obrazem Unii Lubelskiej teatr zaprezentował fragmenty spektaklu  Ósmy Dzień Stworzenia. Zostały wykonane songi i cała warstwa muzyczna przedstawienia skomponowane przez Piotra Tesarowicza w reżyserii Mieczysława Wojtasa.
 • 15 marca 2009 – W 106 rocznicę urodzin lubelskiego poety Józefa Czechowicza, Teatr NN zaprosił Mieczysława Wojtasa do grona osób czytających publicznie Poemat o Mieście Lublinie. Tradycyjnie od wielu lat do czytania tego dzieła zapraszani są znani Lublinianie. W tym roku urodzinowe czytanie odbyło się w Kaffe Kabaret, ul. Grodzka 21.
 • 21 marca 2009 – W Bursie Szkolnej nr 5 przy ul Pogodnej 52a w Lublinie został zaprezentowany spektakl Ósmy Dzień Stworzenia towarzyszący uroczystości ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród laureatom Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Burs i Internatów.
 • 26 marca 2009 – W II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie podczas VI edycji popularnej już konkursowej imprezy teatralnej Zwierciadła nasz teatr wystąpił gościnnie z miniaturą sceniczną Czerń to odcień szarości. Jak zwykle przejmująco zagrały swoje role Karolina Brygoła i Sylwia Witkowska, zauważone i nagrodzone gromkimi brawami przez młodzieżowa widownię.

Światła Chanuki – premiera

2009-03-12

Zobacz galerię zdjęć

Dwunastego marca 2009 r. na poddaszu naszej kamienicy przy ul. Grodzkiej 11 w sali prób (słynnej 40) odbyła się premierowa prezentacja małej formy teatralnej Światła Chanuki. Krótki, 20-minutowy spektakl jest sceniczną adaptacją opowiadania Isaaka Singera Menasze i Rachela. Premiera odbyła się nie bez powodu w naszej kamienicy, bowiem historia dwojga niewidomych dzieci żydowskich dzieje się w ochronce dla sierot, która mieściła się tutaj przed wojną. Spektakl zainaugurował cykl spotkań Śladami opowiadań Singera poświęconych znanemu nobliście, który rozsławił nasze miasto na całym świecie swoją najbardziej znaną książką Sztukmistrz z Lublina. Autorem tego kulturalnego projektu jest Ośrodek Brama Grodzka –  Teatr NN.

Ciekawostką jest fakt, iż spektakl został przygotowany w ciągu 10 dni i mimo tak krótkiego czasu młodzi aktorzy nie sprawili widzom zawodu, wręcz przeciwnie – pokazali, że są profesjonalistami. Na szczególne uznanie zasługują debiutanci: Maja i Jakub Ludwiccy, którzy szczerością przekazu i młodzieńczym urokiem ujęli publiczność. Jako narratorzy wystąpili: Michał Jóźwik, Dawid Radawski i Bartek Spust. Modlitwę w języku hebrajskim klimatycznie wyśpiewał a’cappella Tomek Stefanowicz. Wokalnie dzielnie chłopców wspierały Joasia Kleparska i Kasia Szczodrowska. Gościnnie na skrzypcach zagrała Magdalena Cielma,  uczennica Piotra Tesarowicza, który jak zwykle ze smakiem całość muzycznie oprawił. Spektakl wyreżyserował Mieczysław Wojtas.

Zobacz galerię zdjęć

Sukces Aleksandry Cygan – Grand Prix

2009-02-28

Miło nam donieść, że nasza koleżanka Aleksandra Cygan, aktorka Teatru Panopticum otrzymała Grand Prix na Ogólnopolskim Przeglądzie Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Shakespeare’a w języku angielskim, który się odbył w Lublinie w dniach 20-21 lutego 2009r. w Centrum Kultury.

Wartość głównej nagrody wyraża się nie tylko w formie dyplomu ale przede wszystkim tygodniowym wyjazdem do Londynu. Ola Cygan uhonorowana została tą nagrodą za najlepszą rolę Lady Makbeth w spektaklu szkolnym, który samodzielnie wyreżyserowała.

Gratulujemy!

Napisali o nas

2009-02-27

Szczęśliwe dni dla Panopticum w Poznaniu

2009-02-21

Teatr Panopticum z Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie wrócił z Poznania z XIV Ogólnopolskiego Forum Teatrów Szkolnych „Scena Młodzieżowa” ponownie z nagrodami. W 28-letniej historii Forum teatr Panopticum nie brał udziału tylko jeden raz i nie zdarzyło się nigdy aby wrócił do Lublina bez nagrody.

Poznańskie Forum – to najbardziej prestiżowa konkursowa impreza teatralna dla młodzieży w Polsce, która odbywa się co dwa lata, poprzedzona wcześniejszymi eliminacjami wojewódzkimi. Każde województwo może reprezentować tylko jeden najlepszy teatr wyłoniony w drodze przeglądu konkursowego. Wszystkie uczestniczące w Forum teatry są więc już laureatami. Głównym organizatorem imprezy jest Ministerstwo Edukacji Narodowej, w jury zasiadają znani w środowisku teatralnym specjaliści (reżyserzy, aktorzy, scenografowie, teatrolodzy, kompozytorzy i choreografowie), a gośćmi Forum bywają wielkie osobowości polskiego teatru. Prezentacje konkursowe odbywają się od wielu lat w Teatrze Nowym lub Polskim i towarzyszą im warsztaty teatralne, dyskusje o teatrze tzw. Forum na Forum, spektakle zawodowe oraz spotkania ze znanymi ludźmi teatru. Teatr Panopticum zdobył na Forum dwie Złote Maski,dwie nagrody TVP 1, dwie nagrody Ministra Kultury, nagrody specjalne i aż sześć nagród Ministra Edukacji Narodowej.

W tym roku Forum Teatrów Szkolnych odbywało się w okresie 15-19 lutego. Teatr Panopticum otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej za czytelność przekazu i sprawność wykonawców w trudnej formie poetyckiej śpiewogry w spektaklu Ósmy Dzień Stworzenia oraz nagrodę przewodniczącego jury, reżysera Piotra Kruszczyńskiego przyznaną w formie symbolicznej maski. Za wieloletnią wyróżniającą się pracę teatralną z młodzieżą nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty otrzymał szef i reżyser Panopticum, Mieczysław Wojtas. Jedyną nagrodę za plakat teatralny przyznano również Teatrowi Panopticum. Autorem plakatu jest Mariusz Stryjecki, artysta plastyk, nauczyciel MDK. Przedstawiony w Poznaniu spektakl festiwalowa publiczność nagrodziła owacjami na stojąco, a zespół musiał wychodzić na scenę aż cztery razy. W kuluarowych rozmowach podkreślano profesjonalizm wykonania, walory muzyczne i wokalne, zamkniętą kompozycję spektaklu oraz jego groteskowo-liryczny klimat. Muzyka, specjalnie skomponowana do tego spektaklu przez uzdolnionego kompozytora Piotra Tesarowicza, stała się przedmiotem dyskusji, wielu wzruszeń i zachwytów. Twórcy i wykonawcy Ósmego Dnia Stworzenia nieustannie przyjmowali pochwały i gratulacje.

Archiwum 2008

Poniżej znajdują się archiwalne wpisy z roku 2008.


„Czas Nadziei”

Zobacz galerię zdjęć

To tytuł specjalnego programu poetycko-muzycznego zrealizowanego przez Teatr Panopticum na okoliczność otwarcia Wigilii Starego Miasta.

Program został zaprezentowany w niedzielę 21 grudnia 2008r. w Szopce Bożego Narodzenia na Placu Po Farze w obecności prezydenta Lublina Adama Wasilewskiego oraz arcybiskupa Józefa Życińskiego. Występ bardzo się podobał zarówno władzom miasta jak i zgromadzonej tłumnie na placu publiczności. Arcybiskup  podkreślał akcenty polskie i ogólnoludzkie w przesłaniu prezentowanego spektaklu.

Scenariusz opracował i program wyreżyserował Mieczysław Wojtas, a klimatyczną muzykę skomponował Piotr Tesarowicz.

Soliści: Julia Sobiesiak, Anna Skawińska, Patryk Kawa.

Wykonawcy: Karolina Brygoła, Katarzyna Szczodrowska, Joanna Kleparska,  Małgorzata Saniak, Michał Jóźwik, Bartosz Spust, Szymon Marciniak, Wojciech Marcinkowski, Tomasz Stefanowicz i gościnnie Jan Tuźnik. Wokalnie wspomagali debiutanci.

Autorzy zdjęć: Piotr Brzozowski i Karolina Michajłow z pracowni fotografii Anny Chowaniec, MDK „Pod Akacją”.

Zobacz galerię zdjęć

Wigilia w Panopticum

Zobacz galerię zdjęć

W sobotę 20 grudnia 2008r. odbyło się tradycyjnie już, tak jak w latach poprzednich, spotkanie wigilijne wszystkich zespołów Teatru Panopticum. Z roku na rok spotkania te są coraz liczniejsze i mają wyjątkowy oraz niepowtarzalny klimat.

W sobotnie popołudnie na poddasze Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” przyszło ok 60 osób. Wszyscy przynieśli z sobą wigilijne specjały, dzięki czemu stół był obfity i piękny. Nie stół był jednak najważniejszym elementem tego uroczystego spotkania. Najważniejsi byli sami uczestnicy i atmosfera jaką stworzyli.

Spotkanie miało charakter można by rzec „pokoleniowy”. Przyszli młodzi gimnazjaliści, licealiści, studenci szkół teatralnych i ci, którzy już nie są bezpośrednio z Panopticum związani ale kiedyś byli jego głównymi aktorami i nadal czują mocną więź z tym miejscem. Wielopokoleniowe spotkanie przerodziło się w rodzinny wieczór wspomnień, wspólnych kolęd i popisów wokalnych naszych solistów. Oczywiście nie obyło się bez tradycyjnego, świątecznego przesłania i życzeń Szefa – Mieczysława Wojtasa. Liczba uczestników naszej teatralnej Wigilii świadczy o tym,że sztuka teatru potrafi znakomicie łączyć młodych ludzi, tworzyć cenne wartości i budować trwałe przyjaźnie.

WESOŁYCH  ŚWIĄT!

Zobacz galerię zdjęć

Teatralna  Wigilia

Wszystkich dawnych i obecnych aktorów Teatru  Panopticum  zapraszam  na tradycyjne spotkanie przedświąteczne, któremu towarzyszy niezwykła atmosfera przyjaźni i wspólnoty artystycznej.

Nasza teatralna Wigilia odbędzie się 20 grudnia 2008r. (sobota) o godz. 14:00, MDK ul. Grodzka 11. Starym zwyczajem każdy oczywiście coś z sobą przynosi – myślę tu o wigilijnym menu.
Przyjdźcie, na pewno będzie miło i rodzinnie.

Szef – Mieczysław Wojtas

Zapraszamy  na spektakle

W środę, 3 grudnia 2008, o godzinie 18:00 Teatr Panopticum zaprezentuje dwa spektakle: „Ósmy  Dzień  Stworzenia”  oraz  „Czerń to odcień szarości”.

Spektakle odbędą się w Sali Nowej Centrum Kultury przy ul. Peowiaków 12 w Lublinie.

Serdecznie zapraszamy!

Wstęp wolny.

Witryna  teatralna

Szesnastego listopada 2008 r. Teatr Panopticum wystąpił gościnnie w Lubartowie na zaproszenie Młodzieżowego Domu Kultury podczas lokalnej imprezy teatralnej środowisk szkolnych. Lubartowskiej publiczności nasz teatr zaproponował dwa spektakle, będące aktualnie w repertuarze Panopticum: „Ósmy Dzień Stworzenia”  i  „Czerń to odcień szarości”. Oba spektakle zostały przyjęte przez widownię wyjątkowo gorąco i były długo oklaskiwane.

Impreza odbywała się na scenie auli Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Szopena 6. Po prezentacjach teatr Trupa Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie zaprosił wszystkie występujące grupy teatralne na pizzę do restauracji. W atmosferze lokalu uczestnicy spotkania prowadzili żywe rozmowy o teatrze i szybko się zintegrowali. Był to dla wszystkich bardzo miły i kulturalny wieczór, który niewątpliwie pozostawi wiele wspomnień.

Miniatury włoskie – galeria zdjęć

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć wykonanych podczas zdarzenia teatralnego „Miniatury włoskie”.

Miniatury włoskie – zdarzenie teatralne

24 października 2008 w galerii Na Poddaszu Młodzieżowego Domu Kultury przy ul. Grodzkiej 11 odbył się wernisaż poplenerowej wystawy malarstwa  z pracowni Iwony Jedlińskiej i Ewy Misztal. Prace plastyczne powstały podczas wakacyjnego pleneru we Włoszech, a wystawę nazwano „Szkicownik włoski”.

Na tę miłą okoliczność Teatr Panopticum przygotował specjalny program teatralny inspirowany malarstwem z wystawy i zaprezentował go podczas wernisażu. Zdarzenie teatralne złożone zostało z trzech miniatur, z których jedna przeniosła nas do czasów rzymskich cezarów, a pozostałe dwie odwoływały się do włoskiej komedii dell’arte. Dwóch cezarów rzymskich wygłosiło w formie dialogu mowę o muzach (Dawid Radawski i Szymon Marciniak), po czym Michał Jóźwik jako wędrowny poeta wychwalał urodę Wenecji przy wtórze skrzypiec Julii Sobiesiak, która wykonała solowo fragment z opery Traviata Giuseppe Verdiego.

W wenecki krajobraz znakomicie wpisały się postaci Arlekinów (Małgosia Saniak, Ola Kwiecień i Wojtek Marcinkowski), którzy ożywali jak ruchome lalki, bądź zastygali w posągowych pozach w złotych weneckich maskach, by w końcu przesiąść się do weneckiej gondoli. W gondoli stworzonej przez aktorów  Ania Skawińska brawurowo wyśpiewała włoską pieśń ‚O sole mio.

Występ, przez spory tłum uczestników wernisażu,  został przyjęty niezwykle gorąco i z zachwytem dla kunsztu aktorskiego młodych aktorów Teatru Panopticum. Zdarzenie wyreżyserował Mieczysław Wojtas, zaś przy pianinie akompaniował Piotr Tesarowicz.

Nowy sezon – pierwsze  występy

 • 9 września 2008r. w Bazylice ojców Dominikanów w Lublinie, podczas uroczystego podsumowania konkursu plastyczno-literackiego „Klasztor w sercu miasta”, Jan Tuźnik i Dawid Radawski (Panopticum) czytali nagrodzone teksty naszej teatralnej koleżanki Agaty Klepki, która otrzymała w tym konkursie  pierwszą nagrodę.
 • 22 września 2008 r. w MDK „Pod Akacją”  przy ul. Grodzkiej 11 Teatr Panopticum zaprezentował fragmenty spektaklu „Ósmy Dzień Stworzenia” w częściowo zmienionej obsadzie. Występ miał charakter zamknięty, a na widowni zasiedli dyrektorzy placówek pozaszkolnych województwa lubelskiego i władze Lubelskiego Kuratorium Oświaty.

Aktualnie zespół przygotowuje się do specjalnego występu w zmienionej już obsadzie, który odbędzie się 14.10.2008r. w sali błękitnej Urzędu Wojewódzkiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Spektakl będzie miał charakter zamknięty, przeznaczony dla uczestników wojewódzkiej uroczystości obchodów Dnia Nauczyciela.

O premierze spektaklu w nowej obsadzie poinformujemy zainteresowanych za pośrednictwem naszej strony WWW.

Zmiany obsadowe

Ze względu na odejście z zespołu ubiegłorocznych maturzystów, rozpoczynających studia poza Lublinem, przeprowadziliśmy duże zmiany w obsadzie spektaklu „Ósmy Dzień Stworzenia”. Siedem nowych osób intensywnie się przygotowuje do swoich ról. Dzięki temu nadal będziemy mogli grać ten spektakl.

Nowe role przyjęli: Julia Sobiesiak, Dawid Radawski, Małgorzata Saniak, Karolina Brygoła, Tomasz Stefanowicz, Michał Jóźwik i Joanna Augustyniak.

Mamy nadzieję, że tak poważne zmiany w składzie zespołu nie wpłyną na jego walory artystyczne, a nowym aktorom życzymy powodzenia.

Debiutanci w Panopticum

5 i 6 września 2008r. odbyły się spotkania z kandydatami do Teatru Panopticum. Zgłosiło się wyjątkowo dużo, bo aż dwadzieścia młodych osób, z którymi przeprowadzono rozmowy wstępne. Kandydaci prezentowali również swoje umiejętności aktorskie w krótkich etiudach tematycznych. Prezentacje odbywały się obecności starszych uczestników Panopticum i były przez nich następnie komentowane. Dzięki miłej i życzliwej atmosferze stworzonej przez starszych kolegów, kandydaci czuli się swobodnie pozbywając się tremy. Większość młodych miłośników teatru wykazało zadowalający poziom umiejętności, a niektórzy nawet oznaki talentu. Debiutanci rozpoczęli już zajęcia warsztatowe, podczas których będą mogli rozwijać swoje zainteresowania i doskonalić sztukę aktorską.

Panopticum  w  szkołach  teatralnych

Miło nam poinformować, że w tym roku czworo młodych aktorów Teatru Panopticum rozpocznie studia w wyższych szkołach teatralnych. Do szczęśliwców, którzy nadal będą mogli rozwijać swoje pasje należą:

 • Agata Klimczak
 • Jan Tuźnik
 • Krzysztof Suszek
 • Radosław Walenda

Gratulujemy !

Chcesz się przyłączyć?

Wszystkich zainteresowanych dołączeniem do naszego zespołu prosimy o zapoznanie się z tekstem Informacje dla kandydatów do „Panopticum”.

Zdjęcia z wydarzeń w Noc Kultury

W naszej galerii są już dostępne zdjęcia z następujących wydarzeń:

Zapraszamy do oglądania!

Panopticum w Noc Kultury

Zapraszamy na spektakle 7 czerwca 2008r.

 • Godz. 20:00 Ósmy Dzień Stworzenia, reż. Mieczysław Wojtas, muz. Piotr Tesarowicz – patio MDK ul. Grodzka 11
 • Godz. 21:00 Dlaczego niebo czarne, reż. Mieczysław Wojtas – patio MDK ul. Grodzka 11
 • Godz. 22:00 Performance:
  • Siedem grzechów głównych, reż. Jan Tuźnik – Plac po Farze;
  • Sen reż. Adrian Krać – Plac po Farze
 • Godz. 22:30 Czerń to odcień szarości – miniatura sceniczna w wykonaniu Karoliny Brygoły i Sylwii Witkowskiej, reż. Jan Tuźnik – patio MDK ul. Grodzka 11

Ponownie w „Pożegnaniu z Afryką”

W najbliższy czwartek tj. 5 czerwca 2008r. o godz.17:00 Teatr Panopticum ponownie wystąpi w klubie literackim „Alchemia”  w wirydarzu kawiarni „Pożegnanie z Afryką” (ul.Złota 3, Stare Miasto). Tym razem zaprezentowany zostanie spektakl  Dlaczego niebo czarne.

„Miasto Poezji” i recenzje

Na stronie www.miastopoezji.pl pojawiły się recenzje naszych spektakli prezentowanych w ramach festiwalu. Zapraszamy do lektury:

Gościnnie u Gałczyńskiego

Dnia 30 maja 2008 r. (piątek) o godz. 15:00 Teatr Panopticum zaprezentuje gościnnie w Szkole Podstawowej nr 42 im. K. I. Gałczyńskiego w Lublinie (ul.Rycerska 9) spektakl Ósmy Dzień Stworzenia.

Spektakl będzie towarzyszył koncertowi laureatów Konkursu Recytatorskiego poezji K. I. Gałczyńskiego, a gościem specjalnym będzie córka poety Kira Gałczyńska. Mamy nadzieję,że teatralna interpretacja tekstów poety w wykonaniu młodych aktorów Teatru Panopticum przypadnie do gustu Pani Kirze.

„Miasto Poezji” i dwa spektakle

W ramach organizowanego przez Teatr NN Lubelskiego Festiwalu Literackiego „Miasto Poezji” Teatr Panopticum zaprezentuje dwa swoje spektakle:

 • Ósmy Dzień Stworzenia – 26 maja (poniedziałek), godz. 18:30
 • Dlaczego niebo czarne –27 maja (wtorek), godz. 18:30

Odbędą się one w patio Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie przy ul. Grodzkiej 11.

Panopticum w „Pożegnaniu z Afryką”

W czwartek 8 maja 2008r.o godz.17:00 w kawiarni „Pożegnanie z Afryką” (Stare Miasto, ul. Złota 3, obok Muzeum J. Czechowicza) Teatr Panopticum zaprezentował estradową wersję spektaklu Ósmy Dzień Stworzenia w ramach cyklicznych spotkań Klubu Literackiego.

Co tam słychać w Panopticum

W studenckim dwutygodniku „Alternatywa” nr 7 ukazał się artykuł pt. „Co tam słychać w Panopticum”. Artykuł jest dostępny online na stronie WWW czasopisma: Co tam słychać w Panopticum.

Artykuł nie jest już dostępny online. Tu można przeczytać jego kopię: Co tam słychać w Panopticum.

Laury

25 kwietnia w Teatrze NN Brama Grodzka jury XXXI Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych ogłosiło werdykt:

Grand Prix w postaci pucharu kuratora oświaty (patrona przeglądu) otrzymał – co jak donosi Kurier Lubelski, nie stanowi wielkiej niespodzianki – spektakl Teatru Panopticum.

Panopticum nagrodzono za porywającą formę sceniczną zastosowaną w spektaklu Ósmy Dzień Stworzenia,opartym o teksty Gałczyńskiego, wg scenariusza i reżyserii Mieczysława Wojtasa z muzyką Piotra Tesarowicza.

Nagrodzony spektakl został zaprezentowany w Teatrze NN jako najlepszy w tegorocznych Prezentacjach, owacyjnie i gorąco przyjęty przez publiczność.

Jedyną nagrodę aktorską przyznano Janowi Tuźnikowi za rolę w spektaklu Ósmy Dzień Stworzenia.

Ponadto młodsza grupa Teatru Panopticum została wyróżniona za umiejętność rozmowy językiem współczesnej poezji w spektaklu Dlaczego niebo czarne w reżyserii Mieczysława Wojtasa.

Dlaczego niebo czarne – zdjęcia

W galerii pojawiły się zdjęcia z dzisiejszego (24 kwietnia 2008) spektaklu Dlaczego niebo czarne, który odbył się w Domu Kultury ABC Spółdzielni Mieszkaniowej Czechów. Zapraszamy do oglądania.

Nowe zdjęcia

W naszej galerii pojawiły się nowe zdjęcia z premiery spektaklu Ósmy Dzień Stworzenia. Autorem zdjęć jest Piotr Rodzoch.

Gazeta Wyborcza o nas

W dzisiejszym (2008.04.21) wydaniu „Gazety Wyborczej” można przeczytać artykuł „Szkoła wyobraźni Mieczysława Wojtasa” będący krótką recenzją naszego piątkowego spektaklu Ósmy Dzień Stworzenia.

Artykuł dostępny jest również on-line w serwisie WWW Gazety: Szkoła wyobraźni Mieczysława Wojtasa.

Artykuł nie jest już dostępny online. Tu można przeczytać jego kopię: Szkoła wyobraźni Mieczysława Wojtasa.

Zapraszamy na spektakle

Podczas „Wojewódzkich Prezentacji Teatrów Młodzieżowych” Teatr Panopticum weźmie udział w konkursie i przedstawi dwa spektakle:

 1. Ósmy Dzień Stworzenia (zespół starszy) – 23 kwietnia 2008r. ok. godz. 19:00
 2. Dlaczego niebo czarne (zespół młodszy) – 24 kwietnia 2008r. ok. godz. 13:30

Miejsce prezentacji: Dom Kultury SM „Czechów” w Lublinie, ul. Kiepury 5a. Wstęp wolny.

Zapraszamy!

Premiera nowego spektaklu

18 kwietnia 2008 o godzinie 18:00, w Sali Czarnej Centrum Kultury w Lublinie odbyła się premiera naszego najnowszego spektaklu Ósmy Dzień Stworzenia.

Więcej informacji o spektaklu…

Nagroda dla Mieczysława Wojtasa

Miło nam poinformować, że 27 marca 2008r. z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru Prezydent Miasta Lublina
przyznał Mieczysławowi Wojtasowi nagrodę za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony
dóbr kultury. Nagroda została wręczona w Trybunale Koronnym w Lublinie podczas oficjalnej uroczystości.